תקנון ביטול והשתתפות

  • עד 14 ימים לפני הסדנה ייגבו דמי ביטול על סך 100 ש"ח לאדם או תתאפשר דחיית ההשתתפות לסדנה עתידית ללא דמי ביטול
     

  • בין 14 עד 7 ימים לפני הסדנה ייגבו דמי ביטול על סך 200 ש"ח לאדם או תתאפשר דחיית ההשתתפות לסדנה עתידית ללא דמי ביטול

 

  • בביטול בין 7 ימים (כולל) עד 48 שעות לפני הסדנה יחויבו 400 ₪ לאדם גם במקרה של דחיית ההשתתפות לסדנה עתידית.

 

  • ביטול בטווח 48 שעות לפני תחילת הסדנה, מכל סיבה שהיא, כולל רפואית ו/או מזג אוויר - יחויב המחיר המלא של ההזמנה לסדנה.
     

  • בכל מקרה של דחיית השתתפות לסדנה עתידית, עלות ההשתתפות עלולה להשתנות בהתאם לשינוי במחירי היחידות השונות כמו שמופיע באתר בעת סגירת המועד החדש הרצוי.

 

תכנית סדנת "נקי מבפנים" מקנה חינוך וכלים לתזונה בריאה ואורח חיים בריא.


ידוע לי כי הסדנה אינה מהווה תחליף לטיפול רפואי ו/או לטיפול תרופתי ו/או טיפול נפשי כלשהם.
ידוע לי כי מנחי הסדנה אינם בעלי הכשרה רפואית ואינם מתיימרים להציע כל אבחנה או טיפול רפואי.
את הסדנה ילווה רופא לטובת יעוץ ותמיכה רפואית בלבד אך לא לטיפול, ואינו מהווה תחליף לייעוץ או טיפול

של רופאו האישי של המשתתף/ת או מהווה תחליף לטיפול אחר שאת/ה מקבל/ת.
 
במקרה של בעיה רפואית כלשהיא או במידה ואת/ה נוטל/ת תרופות, חובתך לידע על כך את המנחים ולהיוועץ עם הרופא,

לטובת קבלת אישור השתתפות ובכל מקרה לא להפסיק כל טיפול רפואי ו/או תרופתי ללא אישור רופא.
 

אני מצהיר/ה שמילאתי את הצהרת הבריאות ללא החסרת מידע רפואי כל שהוא הנוגע למצבי הבריאותי.
 
ההשתתפות בסדנה הינה באחריות מלאה ובלעדית של המשתתף/ת.
היה וייגרם לך נזק או אי נעימות כלשהיא, כתוצאה מאי מסירת מידע מלא אודות מצבך הבריאותי,
הנך אחראי/ת באופן מלא בעניין ולא תהיה לך או לכל הבא מכוחך תביעה ו/או טענה בהקשר זה.
 
יש לידע את המנחים על כל מגבלה פיזית או נפשית. בנוסף, על כל משתתף האחריות האישית להתייחס ולשים לב

למגבלותיו במהלך הפעילויות. התרגילים והתכנים המוצעים בסדנה הם בגדר המלצה בלבד ואין המנחים, המארגנים,

או כל אדם או ארגון הקשור אל כל המעורבים בהפקת ואירוח הסדנה אחראים לכל נזק שייגרם או לכאורה ייגרם,

באופן ישיר או עקיף, בכל צורה או אופן למשתתף/ת.

המארגנים לא יהיו אחראים לכל טענה, דרישה או תובענה, אם מכל סיבה שהיא תבוטל הסדנה.

אין לעזוב את הסדנה לפני סיומה מבלי ליידע את המנחים. יציאה מהסדנה דורשת הערכות והסברים שיינתנו ע"י המנחים.

אני מבין/ה שמילוי אחר הנחיות היציאה מהסדנה חשוב לטובת תפקוד גופני תקין ואי מילוי ההנחיות הם על אחריותי בלבד.


אני מצהיר/ה כי קראתי את התקנון ואני מסכים/ה ומקבל/ת את התנאים והכללים המפורטים.


כמו כן אני מצהיר/ה שהשתתפותי בסדנה היא על אחריותי האישית, וכי אמלא אחר ההנחיות.

דפי הסליקה מאובטחים בהצפנת SSL 2048bit. המידע אודות הפעולה מוצפן בהתאם להנחיות תקן PCI הבינלאומי.
תודה :) ג'יוואן ואסף לביא // ח.פ 33696972