top of page
נקי מבפנים - ניקוי הגוף מרעלים

תקנון ביטול והשתתפות, מדיניות פרטיות ופרסום

מדיניות ביטול והשתתפות בסדנאות 'נקי מבפנים'
 

 • עד 14 ימים לפני הסדנה ייגבו דמי ביטול על סך 200₪ לאדם או תתאפשר דחיית ההשתתפות לסדנה עתידית ללא דמי ביטול.
   

 • בביטול בין 14 ימים (כולל) עד 5 ימים (120 שעות) לפני הסדנה ייגבו דמי ביטול בסך 50% לאדם ממחיר ההזמנה
  (גם במקרה של השתתפות בסדנה עתידית)

   

 • ביטול או דחייה בטווח 5 ימים (120 שעות) לפני תחילת הסדנה, מכל סיבה שהיא, יחויב המחיר המלא של ההזמנה לסדנה.

 • במקרה של דחיית השתתפות לסדנה עתידית, וקיים פער בין עלות היחידה בעת התשלום לעלות היחידה בעת ההרשמה מחדש, יחויב ההפרש.
   

 • המארגנים לא יהיו אחראים לכל טענה, דרישה או תובענה, אם מכל סיבה שהיא תבוטל הסדנה

 • אתם מצהירים כי פניתם אלינו מרצונכם החופשי לרכוש חבילת נופש זו, לא הפעלנו עליכם כל לחץ או ניסיון שכנוע חריגים, אתם מודעים לתנאי הביטול ומקבלים אותם עליכם במלואם.

תכנית סדנת "נקי מבפנים" מקנה חינוך וכלים לתזונה בריאה ואורח חיים בריא.


ידוע לי כי הסדנה אינה מהווה תחליף לטיפול רפואי ו/או לטיפול תרופתי ו/או טיפול נפשי כלשהם.
ידוע לי כי מנחי הסדנה אינם בעלי הכשרה רפואית ואינם מתיימרים להציע כל אבחנה או טיפול רפואי.
השתתפות בסדנה וההמלצות הבריאותיות שניתנות לאורכה אינם מהווים תחליף לייעוץ או טיפול

של רופאו האישי של המשתתף/ת או מהווים תחליף לטיפול אחר שאת/ה מקבל/ת.
 
במקרה של בעיה רפואית כלשהיא או במידה ואת/ה נוטל/ת תרופות, חובתך ליידע על כך את המנחים,

לטובת קבלת אישור השתתפות ובכל מקרה לא להפסיק כל טיפול רפואי ו/או תרופתי ללא אישור רופא.
 

אני מצהיר/ה שמילאתי את הצהרת הבריאות ללא הסתרת מידע רפואי כלשהו בנוגע למצבי הבריאותי.
 
ההשתתפות בסדנה הינה באחריות מלאה ובלעדית של המשתתף/ת.
היה ויגרם לך נזק או אי נעימות כלשהי, כתוצאה מאי מסירת מידע מלא אודות מצבך הבריאותי,
הנך אחראי/ת באופן מלא בעניין ולא תהיה לך או לכל הבא מכוחך תביעה ו/או טענה בהקשר זה.
 
יש ליידע את המנחים על כל מגבלה פיזית או נפשית. בנוסף, על כל משתתף האחריות האישית להתייחס ולשים לב

למגבלותיו במהלך הפעילויות. התרגילים והתכנים המוצעים בסדנה הם בגדר המלצה בלבד ואין המנחים, המארגנים,

או כל אדם או ארגון הקשור אל כל המעורבים בהפקת ואירוח הסדנה אחראים לכל נזק שייגרם או לכאורה ייגרם,

באופן ישיר או עקיף, בכל צורה או אופן למשתתף/ת.

המארגנים לא יהיו אחראים לכל טענה, דרישה או תובענה, אם מכל סיבה שהיא תבוטל הסדנה.

אין לעזוב את הסדנה לפני סיומה מבלי ליידע את המנחים. יציאה מהסדנה דורשת היערכות והסברים אשר יינתנו ע"י המנחים.

אני מבין/ה שמילוי אחר הנחיות היציאה מהסדנה חשוב לטובת תפקוד גופני תקין ואי מילוי ההנחיות הם על אחריותי בלבד.


אני מצהיר/ה כי קראתי את התקנון ואני מסכים/ה ומקבל/ת את התנאים והכללים המפורטים.


כמו כן אני מצהיר/ה שהשתתפותי בסדנה היא על אחריותי האישית, וכי אמלא אחר ההנחיות.

הרשמה לרשימת תפוצה

הוראות חלק זה בתקנון יחולו על כל התקשורת בין המשווק לבין המקבל של המידע (יקרא להלן : המשתמש")
בהודעות באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות טקסט, וואטסאפ ו/או כל צורת תקשורת אחרת (יקרא להלן: "הודעות").
בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה היא גם לנקבה.

ההרשמה לרשימת תפוצה של המשווק מהווה הסכמה של המשתמש לקבל ולנהוג לפי תקנון זה.
הצדדים מסכימים כי מילוי פרטיו של המשתמש בטופס ההרשמה לרשימת התפוצה של המשווק
(להלן: "ההרשמה") מהווה הסכמה לקבל הודעות וחומר מסוגים שונים מהמשווק.
כמו כן מוסכם על הצדדים כי לא יחולו על ההודעות הדרישות לפי חוק התקשורת
(בזק ושידורים) תשמ"ב - 1982 (להלן : "חוק התקשורת") לגבי ציון סוג הפרסומת כגון:
"פרסומת" או "תעמולה" או "תרומה" בהודעה הנשלחת.
לאור האמור, מוסכם שהמשווק יכול לשלוח למשתמש הודעות ללא ציון סוג המסר.
הצדדים מסכימים כי לאחר ההרשמה, המשווק אינו חייב לציין בהודעות את כל
פרטי המידע לגבי המשווק המפורטים בחוק התקשורת לאור ההכרות והקשר בין הצדדים.


הצדדים מסכימים כי הודעות הכוללות מידע בלבד, אינן פרסומת לפי הגדרתה של
פרסומת בחוק התקשורת.
בהתאם להגדרה זו, המשתמש אינו זכאי לפיצוי כלשהו עבור הודעות מידע בלבד שנשלחו אליו.
הצדדים מסכימים כי למרות האמור בחוק התקשורת, דרך הסרת המשתמש מרשימת
התפוצה תעשה על ידי שימוש בקישור ההסרה שמופיע בהודעה ולא על ידי שליחת הודעה במייל או בפקס לנותן השרות.
הצדדים מסכימים כי המשתמש אינו זכאי לפיצוי לפי חוק התקשורת עבור
אגירת הודעות ללא הינתן בקשה על הוצאתו מרשימת התפוצה.

הצדדים מסכימים כי רשימת התפוצה בהודעות טקסט לסלולרי הינה רשימה נפרדת
מרשימת הדיוור במייל. בנוסף ובעקבות אוטומציה פנימית, פרטי המשתמש עשויים להופיע ביותר מרשימה אחת אליה נרשם.

המשתמש רשאי להפסיק לקבל מסרים ברשימה אחת ולהמשיך בשנייה.

לכן, בקשת הסרה מרשימה אחת אינה חלה על רשימה אחרת ובמידה
והמשתמש מעוניין להפסיק לקבל מסרים מהמשווק עליו לבצע הסרה מכל רשימה בנפרד.
המשתמש מסיר כל אחריות מהמשווק לגבי ביצוע תקנות הגנת הפרטיות, ומתחייב
שלא לדרוש פיצוי מכל סוג מהמשווק עקב ישום חלקי או תקלות בישום התקנות שאינן פגיעה בפרטיות בזדון מכוון.
המשתמש מתחייב לשפות את המשווק בגין כל נזקיו כולל שכ"ט עו"ד והפסד זמן עבודה,
עקב כל תביעה שתוגש כנגדו תוך התנערות של המשתמש מההסכמות המחייבות בתקנון זה.

'עוגיות' (Cookies) ופרטיות

 

באתר זה אנו משתמשים ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפותיך האישיות, לפרסום ולצרכי אבטחת מידע.

'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה מאתר זה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מיקרוסופט, תוכל למצוא אותן בספריה: c\:windows\cookies   וכן ב- c:\windows\Temporary Internet Files.

ה-Cookies מכילים מידע כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, מיקום הגלישה ומשך הזמן ששהית באתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. ה-Cookies משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש בחלקים מהאתר המחייבים רישום. 

 

לחיצה על כפתור 'מסכים' בבאנר היעודי המציין אודות שימוש ב"עוגיות" באתר, מהווה הסכמה לשימוש בעוגיות כמצויין להלן.
אם הינך מעוניין להגביל את השימוש ב"עוגיות" (Cookies) באתר זה, תוכל לעשות זאת על ידי שינוי ההגדרות בכפתור הייעודי בבאנר ה"עוגיות" המופיע בתחתית האתר.

דפי הסליקה שלנו מאובטחים בהצפנת SSL 2048bit. המידע אודות הפעולה מוצפן בהתאם להנחיות תקן PCI הבינלאומי.
תודה :) ג'יוואן ואסף לביא 'נקי מבפנים' // ע.מ 33696972

bottom of page