top of page
נקי מבפנים - ניקוי הגוף מרעלים
לוח פעילויות תובל

חמישי


קבלת חדרים, התארגנות.................
מפגש במתחם הסדנה לשתייה.........

תנועה רכה ודמיון מודרך בליווי דיג'...
סדנה להכנת שייק........................

מדיטצית בתנועה (קונדליני)............

שיחת פתיחה...............................

שתיית מרק..................................

הרצאה.......................................

שישי


שתיית מיץ עשב חיטה......................
יוגה בשתי קבוצות (מתחילים ומתקדמים)
שתיית מיץ.....................................
דמיון מודרך ונשימות .......................

שתיית מיץ.....................................

הרצאה תזונה בריאה.......................

שתיית מיץ (לקחת)..........................

הפסקה (זמן לטיפולים)....................

הליכה בטבע..................................

שתיית מיץ....................................

שיחת שיתוף.................................

ריברסינג (נשימה מעגלית)...............

שתיית מרק וקבלת שבת...................

שבת


הליכה בטבע..................................
שתיית מיץ עשב חיטה.....................
יוגה (קבוצות מקבילות)...................
שתיית מיץ.....................................

סדנת ריקוד (מדיטציה בתנועה)..........

שתיית מיץ.....................................

הפסקה (זמן לטיפולים)....................

סדנה להכנת smoothie...................

סדנה להכנת חלבים צמחים................

הרצאה יציאה מהצום........................

ארוחת סיום...................................

זמן עזיבה משוער............................

 


8:00
8:15 - 9:45

9:45 - 10:15

10:15 - 11:15

11:15 - 11:30

11:30 - 13:15 13:15

13:15 - 16:30

16:30 - 17:30

17:45 - 18:00

18:00 - 18:45

19:00 - 20:30

20:30

 


15:30 - 13:30
16:00 - 15:30

16:00 - 17:00

17:00 - 18:00

18:15 - 19:15

19:30 - 20:30 20:30 - 21:00

21:00 - 22:00

 


6:45 - 7:45

7:45 - 8:00

8:00 - 9:15

9:15 - 9:45

9:45 - 10:45

10:45 - 11:00

11:00 - 12:30

12:30 - 13:30

13:30 - 14:30

14:30 - 15:30

15:30

16:00

 

סאונה בטבע (sweat lodge)  *במחיר מיוחד*

*100 ש"ח במקום 250 ש"ח*

קבלת 2 חוברות מתכונים במתנה:

חוברת מתכוני מיצים, שייקים ומרקי הסדנה

חוברת מתכונים בריאים להשראה ויישום לאחר הסדנה

מוזמנים באהבה

משתתפי הסדנה נהנים מהבונוסים הבאים:

(*) הזמנים והפעילויות עשויים להשתנות

bottom of page